Kancelaria adwokacka - Jarosław ul.Poniatowskiego 53 lok.15
Tel.: +48 512 196 987

Odpowiedzialność za długi spadkowe

W dobie dzisiejszych czasów przyjęcie spadku, wiąże się nie tylko z uzyskaniem korzyści, ale także z przyjęciem na siebie zobowiązań. Zapewne wiele razy każdy z nas słyszał przypadek, że zamiast poprawienia swojej sytuacji materialnej, ta sytuacja w momencie przyjęcia spadku zdecydowanie się pogorszyła - ze względu na długi, które masa spadkowa również obejmuje.

Co zatem zrobić, aby ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe?

Prawnik radzi:

Przede wszystkim przyjęcie spadku nie jest obowiązkiem spadkobiercy. Jest przysługującym mu prawem. W czasie 6 miesięcy spadkobierca powinien zdecydować o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Ma on do wyboru trzy warianty, tj.:

-przyjęcie spadku z nieograniczoną odpowiedzialnością (tzw. przyjęcie wprost)

-przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

-odrzucenie całego spadku

Najbardziej bezpieczną opcją jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ponieważ zgodnie z art. 1031 § 2 : "spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku." - tym samym spadkobiercy przysługuje prawo złożenia wykazu inwentarza w sądzie albo przed notariuszem. W udostępnionym wykazie spadkobierca powinien wskazać przedmioty, które należą do masy spadkowej, przedmioty zapisów windykacyjnych (przy tym wskazując na ich wartości, stan, ceny w chwili otwarcia spadku), a także długi spadkowe(jednocześnie wskazując na ich wysokość wg stanu z chwili otwarcia spadku).

Należy dodać, że ustawodawca wyszedł naprzeciw spadkobiercy, ponieważ brak reakcji w ciągu 6 miesięcy od momentu otwarcia spadku lub ogłoszenia testamentu działa na korzyść spadkobiercy, gdyż przyjmuje on spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Tekst opracowała – prawnik Emilia Szpindor

Celestyna Kusa Gajur

Porady Prawne

Kiedy i gdzie można złożyć pozew o podwyższeni...

Czasami mimo orzeczonych uprzednio przez sąd alimentów na dziecko, powstaje sytuacja, kiedy koszty utrzymania małoletniego po upływie czasu znacznie wzra...

Powództwo przeciwko członkom Zarządu

Jan Kowalski pozywa o zapłatę spółkę z o.o. Pozwana spółka w toku postępowania próbuje uchylać się od swojej odpowiedzialności przeciągając...

Szansa dla oskarżonego

Sprawy karne prowadzone w kancelarii zmotywowały mnie do poruszenia tematu warunkowego umorzenia postępowania. Zdaniem adwokata środek ten jest korzystny dla os...